Expected Speakers

Shri Mukund Abhyankar, Cosmos Bank and President of NAFCUB

Shri A P Hota, Managing Director, Rupay, National Payment Corporation of India

Shri Satish Marathe, President, Sahakar Bharti

Shri A P Hota, Managing Director, Rupay, National Payment Corporation of India

Shri Mohan V Tanksale, CEO, Indian Bank Association

Shri Satish Utekar, CEO &MD , Thane Janata Sahakari Bank

Shri Mukund Abhyankar, Cosmos Bank and President of NAFCUB

Shri Vidyadhar Anaskar, CEO, Maharashtra Federation

Shri Nadkarni, CEO & MD, North Kanara Gaud Saraswat Bank, NKGSB

Shri Krishna Shirali, Managing Director, New India Cooperative Bank

Shri Manmohan Das, Managing Director, Akola Urban, Cooperative Bank

Shri Dhananjay Doiphode, Joint Registrar, Urban Bank Maharashtra*

Shri Karuppswamy, Former Executive Director, RBI*

Shri Vaze, Chairman, Janakalyan Bank*

Shri Ranjit Patil, Chairman, Gopinath Parsik Bank*

Shri Gulabrao Shelke, Chairman, Mahanagar Cooperative Bank*

Shri Pravin Darekar, Chairman, Mumbai Bank*

Smt Smita Sandane, Deputy Managing Director, Saraswat Bank*

 

 

Platinum Sponsor

Microsoft

Associate Sponsor

Ricoh

Supporting Sponsors

NKGSB

NPCI

Rupay
 

Back to Top

  Copyrights 2014 Governancenow. All rights reserved.